cultuurpalet.nl
Online
schoolkrant

Cepheus online


Duurzaamheid in Jenaplaneet

 Op de Jenaplaneet vinden we duurzaam omgaan met de natuur belangrijk. Wij leven in de natuur en de bomen en planten geven ons zuurstof.

Op het dak van de Jenaplaneet hebben wij zonnepanelen. Onze zonnepanelen zorgen voor stroom voor onze technische apparaten. We hebben 81 zonnepanelen.

We hebben 16 computers voor de bovenbouw en middenbouw kinderen. De juffen hebben vaak ook een computer in de klas en er zijn 8 digiborden We hebben 11 keuken apparaten op school. Al deze apparaten krijgen stroom van de zonnepanelen.

Metacognitie

Wat is metacognitie? Metacognitie is iets wat je kan gebruiken tijdens het werk.

Wat zijn de stappen:

  • Kies een werkje om te doen.
  • Zoek de spulletjes op die je nodig heb om je werkje te maken.
  • Ga aan het werk met je spulletjes en je werkje die je hebt gekozen.
  • Bedenk tussendoor of je goed bezig bent of dat je iets aan wilt passen.
  • Wat ging goed tijdens het maken werkje?

 Als je metacognitie gebruikt dan kan je beter leren en werken.

 Je kan het goed gebruiken tijdens het werken zoals bij rekenen, taal, spelling en nog veel meer.

 

Onze leerflat

Wij hebben een nieuwe leermethode genaamd: De leerflat. Hier hangen de doelen aan van dit blok. Het heeft 6 verdiepingen en je kan steeds hoger komen in taal en/of rekenen.

 Wat is de leerflat?

De leerflat is een papieren flat die hangt in de klas. Deze flat is heel 6/7/8 uit onze klas. Er hangen doelen aan zoals: getallen op de getallenrij plaatsen.

Hoe kun je hoger komen?

Je hebt je naam die opgehangen wordt op je niveau. Als je hebt geoefend, en je doel wilt behalen mag je aftoetsen op verschillende manieren zoals: een uitlegkring geven, wie weet kom je hoger!

Hemelsblauw

Wat heb je nodig: een drinkglas, gevuld met water; 1 zaklantaarn; melk.

Alternative text

Zo doe je het:

  1. Schud enkele druppels melk in het glas om het water troebel te maken;
  2. Knip de zaklantaarn aan en richt hem loodrecht op de opening van het glas en het wateroppervlak;
  3. Let op de kleur van het water;
  4. Richt nu de lantaarn van opzij van buiten op de glaswand en let opnieuw op de kleur van het water.
This comic is so funny that I was ROFL-ing!
Vriendinnen payback

Het Voedselpark Gnephoek

Op woensdag 22 maart hebben wij(De Jenaplaneet)met 90 kinderen 60            bomen/struiken geplant, tussen IVN en het Voedselpark de Gnephoek

Wat hebben we gedaan?

Op school had elke had elke klas

van 6/7/8 een naam

bedacht. Voor liggende takken

en allerlei bomen.

Waar dieren en insecten

kunnen komen. Om 8:45 moesten we daar zijn

om ongeveer 09:00 gingen we beginnen.

We gingen groepjes maken bij de Gnephoek.

En met je groepje ging je

bomen en struiken planten.

Aan het einde kwam de burgemeester Liesbeth Spies.

Wat vonden de kinderen er van?

Wij : wat vinden jullie er van om naar de Gnephoek te gaan?

Stefan en Jari: heel erg leuk omdat er veel natuur is.

Wij: Vond je het leerzaam om te gaan?

Sharlene: Nee ik heb niet veel geleerd want het meeste wist ik al

Gymmen met Cepheus

We gaan gymmen! We beginnen meestal met iemand is hem niemand is hem. Meestal doen we trefbal maar vandaag spelen we met toestellen.

Wij gymmen altijd op donderdagmiddag. Dan beginnen we met iemand is hem niemand is hem. Dat is een spel met een bal en je moet andere kinderen afgooien. Daarna gaan we een soort apenkooien doen; met dank aan Romé. Apenkooien is een tikspel waar je niet op de grond mag komen. Omdat we vandaag niet hebben gewerkt gaan we een spel met woordsoorten doen. Als dat afgelopen is, dan gaan we een eindspel doen. En dat is een verrassing.

De Jenaplaneet

De Jenaplaneet is een katholieke basisschool waar goed onderwijs gegeven wordt. We hebben veel groepen en daar gaan we wat over vertellen.

Op de Jenaplaneet veranderen ze de namen van de klassen regelmatig; dat is leuk. Nu hebben de klassen ruimtenamen zoals: ceoheus, zonnegroep en ruimtevaarders. We zitten op de Vliestroom. Op school leren wij hoe we kunnen plannen, we hebben een plankaart waar we alles opschrijven. We maken zelfstandig het werk en tijdens de blokperiode passen we de hand van 5 toe. De hand van 5 betekent dat je eerst zelf de opdracht nog een keer goed leest; daarna vraag je het aan je buurman of buurvrouw; daarna aan iemand anders uit de tafelgroep; je kan het aan een expert vragen in de klas en als dat niet lukt dan leg je een oranje kaartje neer voor de juf of meester.

Bibliotheek

We hebben sinds kort een bibliotheek op school. Hij is geopend tijdens het voorjaarsfeest, dat was op 21 maart.

Alternative text

Binnenkort krijgt iedereen die nog geen bibliotheekpas heeft een bibliotheekpas. We hebben speciale kinderen die helpen met boeken lenen. We hebben ook een mascotte, Dolfje Weerwolfje. In de bibliotheek hebben we ook een leeshoek waar kinderen de gelegenheid krijgen om tot rustig te lezen. Hoe kom je bij de bibliotheek? Je loopt vanaf de hoofdingang naar rechts dan loop je langs 2 blauwe deuren dan loop je langs een computerblok en dan langs de keuken en dan ben je er.

We hebben leuke en verschillende boeken dus kom een keer langs, maar neem wel je pasje mee!